Dvodnevni seminar: Vladan Beara - Egzistencijalna strahovanja

Udruženje Menssana sa zadovoljstvom vas poziva na seminar o egzistencijalnim datostima realiteta, predavača Vladana Beare. Više...

Tvoje mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definirala je kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici (WHO; 2001).
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije duševno zdravlje dio je općeg zdravlja, a ne samo odsutnost bolesti.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. OKTOBAR/ LISTOPAD Svjetskim danom mentalnog zdravlja.
Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine, a cilj mu je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja širom svijeta kao i poticanje na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju.
Zelena vrpca je međunarodni znak i simbol solidarnosti i potpore mentalnom zdravlju, te cilju smanjenja stigme i diskriminacije.

Izjave...

MentalPress 21

Depresija

Najraširenija definicija depresije je da je to poremećaj raspoloženja. DEPRESSUS – potišten, potlačen, DEPRIMARE – potisnuti, spustiti...

MentalPress 13

Agrofobija

Agorafobija doslovno znači strah (phobus) od otvorenog prostora (agora). Tačnije, osoba se boji biti na otvorenim javnim mjestima ili...

MentalPress 1

Socijalna anksioznost/fobija

Socijalna fobija je strah od jedne ili više socijalnih situacija (npr. javni govor, drugi tipovi javnih izvedbi, socijalna okupljanja...