Kako pronaći pomoć?

Svakodnevno se ljudi susreću sa poteškoćama u mentalnom zdravlju. Od velike je važnosti pronaći pravu pomoć, pomoć od profesionalaca koji nam mogu dati prave informacije i uputiti nas kako da prevaziđemo poteškoće sa kojima se susrećemo.

U Kantonu Sarajevo se nalazi značajan broj ustanova koje nam mogu pružiti adekvatnu pomoć u mentlanom zdravlju.

U javnom sektoru, u okviru primarne zdravstvene zaštite koju provodi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (www.judzks.ba), nalaze se Centri za mentalno zdravlje (CMZ) koji djeluju u okvira lokalnih domova zdravlja, i to: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća i Ilijaš.

CMZ čine profesionalci različitih struka, pa usluge u CMZ možete dobiti od psihijatra, psihologa, socijalnog radnika, medicinske sestre, okupacionog terapeuta.

Najčešće tražene usluge u CMZ su: pregled psihijatra, ordiniranje medikamentozne terapije, individualna psihoterapija, psihološka procjena, savjetovanje, socioterapija, okupaciona terapija, grupna terapija, i mnoge druge usluge koje su sumjerene prema specifičnim potrebama korisnika usluga.

Kontakt informacije

Centar za mentalno zdravlje Stari Grad

Adresa: Obala Isa bega Ishakovića 9, Sarajevo

Telefon: 033 537 783

Website

Centar za mentalno zdravlje Centar

Adresa: Vrazova 11, Sarajevo (zgrada doma zdravlja Centar – treći sprat)

Telefon: 033 292 521

Website

Centar za mentalno zdravlje Novo Sarajevo

Adresa: Bihaćka 2, Sarajevo (zgrada doma zdravlja Novo Sarajevo (Omer Maslić) – drugi sprat)

Telefon: Telefon: 033 724 736

WebsiteCentar za mentalno zdravlje Novi Grad

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 2, Sarajevo (zgrada doma zdravlja Novi Grad – drugi sprat)

Telefon: 033 704 820

Website

Centar za mentalno zdravlje Ilidža

Adresa: dr.Mustafe Pintola 1, Ilidža (zgrada doma zdravlja Ilidža - prizemlje)

Telefon: 033 628 144

Website

Centar za mentalno zdravlje Hadžići

Adresa: Lažetići 2, Hadžići (zgrada doma zdravlja Hadžići)

Telefon: 033 429 916

Website


Centar za mentalno zdravlje Hadžići

Adresa: Lažetići 2, Hadžići (zgrada doma zdravlja Hadžići)

Telefon: 033 429 916

Website

Centar za mentalno zdravlje Vogošća

Adresa: Igmanska 52, Vogošća (zgrada doma zdravlja Vogošća – prvi sprat)

Telefon: 033 432 518

Website

Centar za mentalno zdravlje Ilijaš

Adresa: Bogumilska 6, Ilijaš

Telefon: 033 584 355

Website


JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Adresa: Nahorevska 248, Sarajevo

Telefon: 033 206 732

Website

Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Sarajevo

Adresa: Bolnička 25, Sarajevo

Telefon: 033 297 628

Website

Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

Adresa: Nahorevska 173, Sarajevo

Telefon: 033 257 750

Website