Menssana tim

 Ornela_Čolić.jpg

 

 

 

Menssana Promo Video

Video je snimljen u sklopu IMPULSE projekta, koji sprovodi QMUL, a finansira Evropska komisija, te služi u promotivne svrhe i kao primjer funkcionisanja korisničkog udruženja, što služi kao model drugim udruženjima u regiji.

Menssana Promo Video English Subtitle

 

KONTAKT INFORMACIJE 

Centar za mentalno zdravlje Stari Grad
Adresa: Obala Isa bega Ishakovića 9, Sarajevo
Telefon: 033 537 783

Centar za mentalno zdravlje Ilidža

Adresa: dr.Mustafe Pintola 1, Ilidža (zgrada doma zdravlja Ilidža - prizemlje)
Telefon: 033 628 144

 

 

JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
Adresa: Nahorevska 248, Sarajevo
Telefon: 033 206 732

 

KONTAKT INFORMACIJE

Centar za mentalno zdravlje Centar
Adresa: Vrazova 11, Sarajevo (zgrada doma zdravlja Centar – treći sprat)
Telefon: 033 292 521

Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Sarajevo
Adresa: Bolnička 25, Sarajevo
Telefon: 033 297 628

 

Centar za mentalno zdravlje Hadžići
Adresa: Lažetići 2, Hadžići (zgrada doma zdravlja Hadžići)

Telefon: 033 429 916

KONTAKT INFORMACIJE

Centar za mentalno zdravlje Novo Sarajevo
Adresa: Bihaćka 2, Sarajevo (zgrada doma zdravlja Novo Sarajevo (Omer Maslić) – drugi sprat)
Telefon: 033 724 736

Centar za mentalno zdravlje Vogošća
Adresa: Igmanska 52, Vogošća (zgrada doma zdravlja Vogošća – prvi sprat)
Telefon: 033 432 518

 

Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
Adresa: Nahorevska 173, Sarajevo
Telefon: 033 257 750

 

KONTAKT INFORMACIJE

Centar za mentalno zdravlje Novi Grad
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 2, Sarajevo (zgrada doma zdravlja Novi Grad – drugi sprat) 
Telefon: 033 704 820

Centar za mentalno zdravlje Ilijaš
Adresa: Bogumilska 6, Ilijaš
Telefon: 033 584 355

 

Free Joomla templates by L.THEME